Rodo Drukuj
Wpisany przez Zenon Nowak   
piątek, 25 maja 2018 08:16

Informacja o danych osobowych Stowarzyszenia Przyjaciół  Wsi Nasza Wieś

zgodnie   z   – Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

- administratorem danych osobowych jest   Stowarzyszenie Przyjaciół  Wsi Nasza Wieś Wacławów 24   62-511 Kramsk   -Nip- 6652968417

 W jakich celach stowarzyszenie   przetwarza dane osobowe?

-        Stowarzyszenie nie pozyskuje danych osobowych z żadnych  źródeł  medialnych, internetowych,

-        Ewentualne dane osobowe  przekazywane, są w czasie  zapisywania członka  do stowarzyszenia

-        Przetwarzanie danych związane  jest wyłącznie   z celami statutowymi stowarzyszenia

       -     dochodzenia i obrony roszczeń.

 Na jakiej podstawie prawnej  stowarzyszenie  przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

1.    W przypadku  realizowania statutowych działań  stowarzyszenia.

2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dokonywanego w celu dochodzenia i obrony roszczeń jest statut   lub uzasadniony interes  stowarzyszenia

Informacje wspólne

Przez jaki okres dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres istnienia stowarzyszenia  lub przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności od tego, który z tych okresów nastąpi później.

 Komu towarzyszenie  udostępniało  Pani/Pana dane osobowe?

Stowarzyszenie może udostępnić Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

      kancelariom prawnym świadczącym na rzecz stowarzyszenia  i usługi prawnej,

    podmiotom świadczącym na rzecz  usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,

  operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmiotu usług

 organom samorządowym i gminnym

Czy mam prawo dostępu do swoich danych osobowych? Czy mogę je poprawić lub zaktualizować.

Tak. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych jest możliwy:

1.    1.    drogą  e-mail na adres   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.    2.    bezpośrednio w siedzibie stowarzyszenia

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (od 25 maja 2018 r. nazwa organu nadzorczego może ulec zmianie).

W jaki sposób dane, są zabezpieczone w agencji ;

-        programy informatyczne zabezpieczone, są  hasłami dostępu  do systemu informatycznego,

-        poczta   e- mail zabezpieczona jest hasłami dostępu

-        strona  stowarzyszenia zabezpieczona  jest hasłami dostępu,

-        deklaracje członkowskie ,  są  zabezpieczone w siedzibie stowarzyszenia  Wacławów 24  62-511  Kramsk   w zamkniętych pomieszczeniach.

Prezes  Zenon Nowak

 

 

 

Poprawiony: piątek, 25 maja 2018 08:19